دستگاهMW-R900G-KD-20Wیک راه حل کم هزینه برای بهبود سیستم­های بی­سیم محسوب میشود. این دستگاه سیگنال فرستاده شده را از هوا و از طریق آنتن خود دریافت نموده و بعد از تقویت سیگنال، آن را به مناطق تحت پوشش ارسال میکند.

تمام پارامترها ازطریقOMT یا OMC قابل تنظیم یا کنترل است.

 

>>>Features

                Designed with PLL control technology, low noise figure, great out-of-band rejection ability.

        Intelligent ALC technology.

        High linearity PA, maximum 95db gain.

        Supporting local monitoring via PC and remotely by wireless modem.

        Auto alarm data to OMC via SMS.

        Internal battery backup for auto alarm data transmitting during power

        module failure.

        Aluminum Cabinet (IP65).

 

برای دانلود کاتالوگ مربوطه اینجا را کلیک کنید.

Attachments:
Download this file (Wireless Repeaters.pdf)Wireless Repeaters.pdf

تازه ها :

سیستم BLC به منظور انتقال 30 خط ADSL بر روی یک زوج سیم مسی

 قرارداد 3 لینک مایکرویو با ترکیب 1+3 پر ظرفیت( 1Gbps ) بین جزایر کیش، هرمز و بندرعباس به بایارطرح ابلاغ گردید.                     

 پروژه Super WiFi بایار طرح   در   روستای  دول دیزج ارومیه  اجرا می شود.