دفتر مرکزی:

تهران - میدان فاطمی - خیابان شهدای گمنام - خیابان پیروزه - نبش کوچه 4/1 - پلاک 8 - واحد 5

آدرس کارخانه:

ارومیه - ابتدای بلوار امامت - نبش کوی 4 و 6 - پلاک 8    

دفتر مرکزی:

Tel :+98(0) 21-88985591-2

Fax : +98(0)21-88985593

Mail:Info@BayarTarh.com

دفتر ارومیه :

Tel: 04432231919 & 044-33364991 & 044-33377350

Fax:044-33371898

 

 
قسمتهای ضروری*